آرتان پترو کیهان
تولید انواع پلی استایرن معمولی با گرید های مختلف
آرتان پترو کیهان

محصولات

ویژگی های محصولات ارتان پترو : (برای دانلود کلیک کنید)

 

TDS 604     

 

 

TDS 402   

 

 

 TDS 503   

 

 

TDS 806     

 

 

TDS 806i     

 

 

TDS 907   

 

 

TDS 1309    TDS 1612